A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради Рівненської області

Програма підтримки молоді у Бабинській територіальній громаді на 2022-2025 роки

Дата: 24.11.2021 11:36
Кількість переглядів: 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Бабинської сільської ради

№_____ від 23 листопада 2021 року

Сільський голова

_________________ Володимир БОЙКО

 

Програма

підтримки молоді у Бабинській територіальній громаді на 2022-2025 роки

 

Загальні положення

У Бабинській територіальній громаді майже 30 відсотків населення становлять молоді люди віком від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного суспільства. За результатами виконання Програми підтримки молоді є інструментом щодо участі молоді у процесах ухвалення рішень, розвиток молодіжної роботи в громаді, реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні.

            Проблемами, які потребують нагальної уваги є:

 • низький рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інституті громадського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, волонтерських ініціативах та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення питань молоді;
 • низький рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації у своїй громаді, в області загалом;
 • низька активність молоді в політичному житті на місцевому рівні;
 • низький рівень громадських компетентностей, у тому числі щодо громадського обов’язку захисту України, толерантного ставлення та взаємоповаги один до одного;
 • низький рівень підготовки молоді до сімейного життя та відповідального ставлення молоді до планування сім’ї;
 • низький рівень компетентностей, необхідних молоді для свідомого вибору професії та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності, лідерських якостей;
 • незадовільний стан здоров’я та фізичної культури серед молоді, що особливо важливо в умовах появи нових загроз для життя та здоров’я населення;
 • низький рівень соціалізації, реінтеграції та адаптації у суспільстві молоді, яка проживає в складних життєвих обставинах, вразливих та маргіналізованих груп.

Отже, молодіжна політика повинна враховувати потреби, інтереси і можливості всіх груп молоді, особливо громади та нових тенденцій і викликів сучасного світу. Програма включає такі завдання у пріоритетних напрямках, що поєднають інструменти, які вже ефективно впроваджуються, з тими, що потребують удосконалення, і реалізації нових підходів, і таких, що є принципово новими та сучасними для роботи з молоддю.

Мета програми

      Метою програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді Бабинської територіальної громади та в Україна через підвищення спроможності інститутів громадського суспільства у молодіжній сфері, які діють на принципах демократичного врядування, застосування наявних та нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і подальший розвиток українського суспільства.

Шляхи і способи розв’язання проблем, строки виконання програми

 1. Програма розробляється для реалізації таких завдань:
 1. підвищення спроможності, публічності та демократичного врядування інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері через:
 • запровадження механізму інституційної підтримки молодіжних та дитячих громадянських організацій;
 • надання в установленому порядку фінансової підтримки для реалізації їх проектів;
 1. активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому числі підвищення рівня її поінформованості щодо інструментів участі) через:
 • сприяння утворення та розвитку молодіжної ради та органів учнівського самоврядування;
 • застосування електронних форм демократичного врядування (петиції, запити, інше), різноманітних форм громадських бюджетів участі тощо;
 1. підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення обмінів у межах області та України;
 2. підготовка фахівців, які працюють з дітьми і молоддю, та молодіжних працівників через участь у програмі «Молодіжний працівник»;
 3. Підвищення рівня громадських компетентностей молоді та компетентностей для розуміння потреби навчання впродовж життя, інтеграції у суспільне життя, адаптації до викликів сучасного світу. Визначення свідомого вибору життєвого шляху, формування відповідального ставлення до власного здоров’я, планування сім’ї та батьківства, навколишнього природного середовища.
 1. Завдання, визначені Програмою, будуть виконуватися, враховуючи такі напрями:
 1. посилення участі молоді у суспільному житті, що виключає:
 • впровадження громадської освіти, освіти з прав дитини та підвищення рівня громадських компетентностей, формування її готовності та вміння діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя;
 • посилення відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства;
 • розвиток скаутського, молодіжного та дитячого громадських рухів в громадіі;
 • посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та культури відповідального споживання;
 1. підвищення спроможності молоді, включає:
 • формування у молоді розуміння потреби навчатися впродовж життя, розвиток молодої людини як цілісної особистості, яка поєднує невпинний фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток;
 • підвищення у молоді здатності швидко адаптуватися до нових умов, критично оцінювати і реагувати на нові виклики та процеси, що відбуваються в державі та світі;
 • формування критичного мислення, підвищення медіаграмотності, протидії появи гібридної війни, що ведеться Російською Федерацією в інформаційному просторі.
 • підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості;
 • розвиток лідерства та лідерських навичок (саморозвиток, міжособистісні стосунки та суспільна відповідальність);
 • підвищення рівня конкурентоспроможності молоді та здійснення консультування щодо професійного і кар’єрного розвитку;
 • формування культури підприємництва серед молоді, розвитку інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі соціального (з підтримкою молодіжних стартапів та креативних індустрій);
 1. утвердження здорового способу життя серед молоді, що включає:
 • формування відповідального ставлення до власного здоров’я;
 • розвиток безпеки життєдіяльності;
 • сприяння усвідомленню потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, підвищення уваги до статевого виховання;
 • зміцнення ментального здоров’я (у тому числі надання психологічної допомоги);
 • протидію розповсюдженню вживання психоактивних речовин, алкоголю, тютюну, та інших форм залежності;
 1. підтримка соціально вразливої молоді, що включає:
 • залучення соціально вразливої молоді до волонтерської діяльності;
 • сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками;
 • соціалізацію підлітків з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, вихованців та випускників інтернатних закладів, молодих сімей, які потребують допомоги, молодих осіб з інвалідністю, що належать до окремих етнічних груп, з різними видами залежності;
 • реінтеграцію молоді з числа учасників бойових дій та їх сімей у суспільному житті;
 • реінтеграцію молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, а також тих, які проживають на лінії зіткнення або на тимчасово окупаційній території;
 • реінтеграцію молодих громадян, що звільнилися з місць позбавлення волі.

Реалізація пріоритетів Програми включає посилення роботи зі сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, взаємодію громадянських організацій та української молоді діаспори з молодіжними громадськими організаціями України, рееміграцію молоді з числа заробітчан, впровадження найкращих міжнародних практик та інструментів у роботі з молоддю, співпрацю з міжнародними та зарубіжними партнерами.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

            Виконання програми забезпечить:

 1. збільшення до 20% молоді, яка бере участь у суспільному житті; зменшення до 30% молоді, яка не бере жодної участі в суспільному житті, шляхом інформування про можливості, наявні та нові інструменти участі, у тому числі інформування вразливих категорій молоді про їх права; збільшення до 25% молоді яка користується різними формами та знає про різні інструменти участі, що виключає участь у:
 • діяльність інститутів громадського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організаціях, молодіжних центрів, волонтерських ініціатив, благодійних та гуманітарних організаціях, у тому числі щодо охорони довкілля, органів учнівського самоврядування, молодіжних консультативно-дорадчих органів, об’єднань;
 • діяльність у процесі ухвалення рішень щодо важливих суспільних питань на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях, у тому числі підписання електронних петицій та користування іншими інструментами електронної демократії;
 • суспільно-політичній діяльності, політичних процесах, що відбувається в Україні, зокрема зацікавленості новинами, що висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування;
 1. зростання частки молоді, яка засвоїла нові знання, поглибила наявні та здобула нові компетентності з метою самореалізації, професійного та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності;
 2. зростання частки молоді яка відповідальна ставиться до власного здоров’я (не палить цигарки, не споживає продукти, що містять нікотин, алкогольні напої, наркотичні речовини з немедичною метою, дотримується здорового харчування та регулярно займається спортом або руховою активністю; має низький рівень захворювань, у тому числі тих що передається статевим шляхом, та відчуття депресії, паніки і втоми);
 3. зростання частки молоді, яка відповідально ставиться до планування сім’ї та батьківства.
 4. зниження частки молоді, яка особливо стикається з проявами дискримінацією та соціальною дистанцією (негативним ставленням) до себе;

У разі потреби щорічно може здійснювати перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблем молоді.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових, ресурсів необхідних для виконання Програми

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів  місцевого бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів – виконавцям відповідальних заходів Програми, та інших не заборонених законодавством джерел.

       Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування їхніх показників.

 

Найменування заходу

Строк викона-ння

Відповідальні за виконання

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги видатків, тис. гривень

В тому числі за роками, тис. гривень

2021

2022

2023

2024

2025

І. Створення умов для посилання участі молоді у суспільному житті

1

Забезпечити участь та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних освітньо-виховних інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

2

Надавати підтримку в проведенні місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких, експертно-аналітичних заходів; виданні інформаційних матеріалів та розміщенні соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на формвання відповідального ставлення до природного навколишнього середовища та культури відповідного споживання

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

3

Забезпечити участь представників виконавчої влади, з питань реалізації молодіжної політики, які проводяться центральними та іншими органами влади

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

4

Забезпечити участь у всеукраїнських, обласних, та проведення місцевих молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів з широким залученням інститутів громадянського суспільства та органів учнівського самоврядування на активізацію залучення молоді до процесів ухвалення рішень, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, толерантності тощо.

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

ІІ. Підвищення спроможності молоді

5

Забезпечити участь та проведення заходів, спрямованих на формування системи підготовки фахівців, які працюють з молоддю, та молодіжних працівників у тому числі через програму «Молодіжний працівник»

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

6

Сприяти в проведенні навчальних таборів як осередків неформальної освіти дітей та молоді; підготовці волонтерських кадрів, лідерів, молодіжного та дитячого громадського руху і тому числі:

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

забезпечити участь у проведення навчальних таборів як осередків неформальної освіти дітей та молоді; підготовку волонтерських кадрів лідерів, молодіжного та дитячого громадського руху

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

забезпечити участь у проведенні обласних студентських форумів лідерів учнівського самоврядування

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

забезпечити участь у проведенні профільних літніх шкіл для обдарованої молоді

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

7

Сприяти в проведенні заходів у рамках програми «Молодіжний паспорт», інших заходів, спрямованих на вивчення актуальних питань молодіжної політики

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

8

Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді, в тому числі:

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

ІІ. Підвищення спроможності молоді

9

Надавати підтримку в реалізації проектів та проведенні заходів інститутам громадянського суспільства, в тому числі молодіжним центрам праці, спрямованих на профорієнтацію, перепідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі молодих людей з інвалідністю

Упродовж 2021-2025років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

проводити профорієнтаційні заходи для молоді, в тому числі із залученням батьків, з метою допомоги у правильному виборі професії, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та стимулювання до оволодіння цими професіями

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

сприяти підприємницькій ініціативі молоді шляхом залучення до навчання основам бізнесу та виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості молоді, шляхом сприяння її працевлаштуванню, зокрема на перше робоче місце

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

здійснювати супровід після працевлаштування з метою закріплення на робочому місці молоді, яка відноситься до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

10

Забезпечити участь у проведенні всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних  освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів із широким залученням інститутів громадянського суспільства та органів учнівського самоврядування, спрямованих на фізичний, емоційний, творчий та інтелектуальний розвиток, в тому числі:

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

ІІ. Підвищення спроможності молоді

11

Брати участь у всеукраїнських та заходах, спрямованих на формування критичного мислення, медіаграмотності, протидію проявам гібридної війни, що ведеться Російською Федерацією тощо

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

брати участь у всеукраїнських, обласних та проводити місцеві заходи, спрямовані на підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості, розвиток лідерства та лідерських навичок (саморозвиток, міжособистісні стосунки та суспільна відповідальність)

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

забезпечити участь молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Створення умов для підвищення спроможності інститутів громадського суспільства та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді

12

Забезпечити участь у проведенні обласного конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

13

Забезпечити участь у проведенні всеукраїнських, обласних та місцевих заходів, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу, проєктної діяльності та підготовку до участі у грантових програмах

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

14

Здійснення заходів із залучення молоді до волонтерської діяльності

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

ІV. Підвищення рівня мобільності молоді

15

Забезпечити участь у проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих заходів, спрямованих на підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення обмінів в межах України та у партнерстві з іншими державами

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

16

Забезпечення участі молоді у проєктах з міжнародних молодіжних обмінів

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

V. Утвердження здорового способу життя серед молоді

17

Забезпечити участь у всеукраїнських, обласних та проведення місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами, спрямованих на формування відповідального ставлення до власного здоров’я, зміцнення ментального здоров’я, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, в тому числі:

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на протидію розповсюдженню вживання психотропних речовин, алкоголю, тютюну, та інших форм залежності

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

V. Утвердження здорового способу життя серед молоді

18

Забезпечити участь у всеукраїнських, обласних та організовувати місцеві акції, конкурси, засідання за круглим столом, дебати, семінари, виставки, семінари-тренінги, конференції, форуми, фестивалі, табори, вишколи, походи, збори-походи, збори-походи, та інші заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами, спрямованих на формування відповідального ставлення до власного здоров’я, зміцнення центрального здоров’я, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

брати участь у обласних та проведення місцевих конкурсів соціальної реклами серед дітей та молоді і забезпечити розміщення робіт – переможців конкурсу в засобах масової інформації, на носіях зовнішньої реклами та в соціальних мережах тощо

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

надавати підтримку у проведенні оздоровчих дитячих та молодіжних вишкільних таборів

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

19

Надавати підтримку молоді в участі в обласних та проведення місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких, заходів; виданні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних роликів та соціальної реклами, спрямовано на розвиток безпеки життєдіяльності, забезпечення репродуктивного та сексуального здоров’я молоді, підвищення уваги до статевого виховання, планування сім’ї та батьківства в тому числі.

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

V. Утвердження здорового способу життя серед молоді

20

Сприяти участі молоді у обласних та проведення місцевих, освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, виданню інформаційних матеріалів, спрямованих на розвиток безпеки життєдіяльності, забезпечення репродуктивного та сексуального здоров’я молоді, підвищення уваги до статевого виховання, планування сім’ї та батьківства

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

виготовляти та поширювати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань формування відповідального батьківства та здорового способу життя серед молоді

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

VІ. Підтримка соціально вразливої молоді

21

Забезпечити участь у всеукраїнських, обласних та проведення місцевих освітньо-виховних, культурологічних, мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та соціальної реклами, цільовою групою яких є соціально вразлива молодь, в тому числі:

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

проводити місцеві освітньо-виховні, культурно-мистецькі, інтелектуальні, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів, спрямованих на сприяння соціальної адаптації підлітків із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, молодих сімей, які потребують допомоги, молодих людей з інвалідністю, молоді, яка належить до різних етнічних груп, та молоді з різними видами залежності тощо

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

VІ. Підтримка соціально вразливої молоді

22

Проводити заходи, спрямовані на реінтеграцію молоді з числа учасників бойових дій та їх сімей у суспільному житті

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

проводити заходи, спрямовані на реінтеграцію молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, а також таких, які проживають на лінії зіткнення або на тимчасово окупованій території

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

забезпечити висвітлення заходів молодіжної політики, в тому числі заходів з корекції регіональних стереотипів суспільної свідомості, інформаційними засобами та засобами комунікацій

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

з метою допомоги у правильному виборі професії та соціальної адаптації молоді на ринку праці проводити профорієнтаційні групові та масові заходи, у тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та молоді з інвалідністю

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

23

Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

VІІ. Підтримка соціально вразливої молоді

24

Проводити та брати участь у заходах, спрямованих на створення та розвиток мережі молодіжних центрів, хабів, просторів тощо

Упродовж 2021-2025 років

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора